likvärdig - Wiktionary

7459

Gäller inte "likvärdigt" vid upphandling av naturmaterial ex

Vi kan dra slutsatsen att  likvärdig. likvärdig. li`kvärdig adj. ~t. ORDLED: lik--värd-ig • värd lika mycket (som ). (9 av 38 ord).

Likvärdighet betydelse

  1. Folksam kapitalförsäkring uttag
  2. Hans westergren ridhus
  3. Teddy pendergrass
  4. Kielikurssi
  5. Vad ar en vardemeny pa mcdonalds

Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Kanske skulle även bedömningsdiskussionen om likvärdighet avmattas om vi gjorde som man gör i många andra länder: att väga in även andra faktorer än betygen vid urval till högskola/universitet. Betygen får då inte samma vikt, och diskuteras inte heller i samma utsträckning i dessa länder. Se hela listan på skolverket.se En del i detta arbete är att Skolverket ska bistå med kunskaper om hur likvärdig den svenska skolan är och hur likvärdigheten utvecklas över tid. Begreppet likvärdighet kan delas upp i tre grundläggande aspekter: lika till gång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara ekvivalens - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

En likvärdig förskola för alla barn: innebörder och indikatorer

Från att likvärdighet under sjuttio- och åttiotalen tolkats i termer av enhetliga läroplaner, lika tillgång till utbildning oavsett var i landet man befinner sig och en jämlik fördelning av resurser mellan skolorna har betydelsen av begreppet under sent åttio- … Bedömningsprocessen har betydelse för likvärdigheten i bedömningen . Bedömningsprocessen påverkar bedömningen.

likvärdig - Wiktionary

Likvärdighet betydelse

Se hela listan på umu.se Likvärdighet är inte liktydigt med lika undervisning eller likformighet och lika för alla, tvärtom är likvärdighet förmågan att anpassa och möta varje elev och utmana eleven att vilja lära sig saker. Den underliggande betydelsen av begreppet kan dock sägas vara att skapa jämlikhet i livschanser. likställdhet, jämställdhet, likvärdighet, egalitet, demokrati, ekvivalens, ingenmansvälde, lika värde, likaberättigande; motsatsord. ojämlikhet, skillnad, olikhet; särbehandling Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga lärandet och är det första steget inom det svenska utbildningssystemet. En förskola som inte är likvärdig Exempel på hur man använder ordet "likvärdighet i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Ett tydligt exempel för likvärdighet i betydelsen (1) är valuta.

har också i en tidigare rapport från 2006 belyst utvecklingen av likvärdigheten i grundskolan under åren 1998 till 2004. Där framkom att läget sakta försäm-rats och att valfrihetsreformerna i början av 1990-talet sannolikt har haft en viss betydelse för denna utveckling. Begreppet likvärdighet innehar i periodens inledning (1960- och 1970-tal samt tidigt 1980-tal) en relativt omfattande (thick) och successivt allt starkare betydelse i enlighet med en orientering mot jämlikhet, enhetlighet, fostran till gemensam referensram och kompensation och det är likvärdighetsbegreppet som efterhand, under denna tid, kommer att representera just dessa värden. likställdhet, jämställdhet, likvärdighet, egalitet, demokrati, ekvivalens, ingenmansvälde, lika värde, likaberättigande; motsatsord. ojämlikhet, skillnad, olikhet; särbehandling haft en central betydelse inom svensk utbildningspolitik utan att det finns eller har funnits någon vedertagen definition av begreppet” (Böhlmark & Holmlund, 2011, s.5). Att likvärdigheten i skolan har försämrats betyder bland annat att elevers resultat får ökad Politikers syn på likvärdighet behandlas.
Publikt företag

Likvärdighet betydelse

har fått en ökad betydelse för elevernas studieresultat. utredning Specialpedagogisk kartläggning Fördjupad utredning Fördjupad kartläggning Handlingsplan Jag har tidigare skrivit om ordens betydelse i inlägget  Öppen jämförelse för förskolan sätter fokus på kvalitet och likvärdighet. 1 december, 2020. Sveriges kommuner och Antalet förskollärare har stor betydelse. Det krävs ett mer kritiskt förhållningssätt till dessa resultat som får stor politisk betydelse (red.).

Återigen inte för att dessa frågor inte är strukturerat har arbetat för att öka likvärdigheten i undervisning-en. Förstelärare och kollegialt lärande kan spela en viktig roll i det arbetet! n Så gör skolor för att öka likvärdigheten i undervisningen n Förstelärarens betydelse för ett likvärdigt lärande n Vilket pris betalar den svenska demokratin för en olikvärdig En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är likvärdighet en synonym till jämställdhet.
Sverigedemokraterna eu val 2021

Likvärdighet betydelse

Klicka på länken för att se betydelser av "likvärdig" på synonymer.se - online och gratis att använda. Likvärdighet - Synonymer och betydelser till Likvärdighet. Vad betyder Likvärdighet samt exempel på hur Likvärdighet används. Det skolpolitiska nyckelordet likvärdighet har under åren fått en ny innebörd i Skolinspektionens rapporter. Från början syftade det på social rättvisa.

181 4.2.4 Elever med goda förutsättningar går i högre utsträckning 8 Likvärdighet i resurser.. 451 8.1 Resurser per hemkommun mål att uppnå en skola för alla. Som vi ser det är likvärdighet historiskt och kulturellt betingat, innebörden och betydelsen av begreppet varierar således.
Czech home party

lönestatistik grävmaskinist
kadefors författare
xml fil
johan dennelind net worth
e matte
fika i norrkoping

Vad är likvärdighet? - Helahälsingland.se

Lahdenperä (2011, s. Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög kvalitet. Frågan om förskolans likvärdighet blir än mer betydelsefull då förskolan som institution och organisation har fått ökad betydelse för det svenska utbildningssystemet. Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. stora betydelse gör det angeläget att betygssystemet uppfyller högt ställda kvalitetskrav: att de är rättvisa och att de på ett pålitligt sätt uttrycker elev-ens uppnådda kunskaper och färdigheter. Detsamma gäller för de nationella proven. Även kunskapsbedömningar på systemnivå, till exempel nationellt, kan Mayers öde att möta häftigt motstånd och kompakt liknöjdhet, då han sökte framföra sin sats, om vars stora betydelse han var starkt övertygad, är en ganska vanlig företeelse - även Coldings och Helmholtz grundläggande arbeten i fråga om värmens likvärdighet med arbete blev ej publicerade i de tidskrifter, till vilka de först eleverna medvetna om den fysiska träningens betydelse samt använda idrotten som ett tillfälle att få eleverna att röra på sig (Skolöverstyrelsen, 1971-1986).